ข่าว : อบต.วังพญา รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย

รายละเอียด  : ด้วย อบต.วังพญา จัดโครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ อบต.วังพญาและสนามกีฬา รร.ดารุลฮูดาวิทยา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
     
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
     
2. อาศัยอยู่ในตำบลวังพญา
     
3. มีรถจักรยานยนต์
     
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ อบต.วังพญา
     
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562ผู้แจ้งข่าว : ผู้ก่อการดี อบต.สังพญา ประกาศเมื่อ :