ข่าว : เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

รายละเอียด  : อบต.วังพญา จะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา โดยมีกิจกรรม เรียนรู้การคัดแยกขยะ ประโยชน์ของขยะ และการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกผู้แจ้งข่าว : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด อบต.วังพญา ประกาศเมื่อ :