ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ-ตาลาแน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 พ.ย. 2561
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 พ.ย. 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานข้อมูลข้าวสารประกวดราคา ประกาศสอบราคาใน รอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 ต.ค. 2561
4 ใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ต.ค. 2561
5 ส่งแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ต.ค. 2561
6 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ต.ค. 2561
7 ประกาศผลการเปิดซองต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ก.ค. 2560
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์เด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ก.ค. 2560
9 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 มี.ค. 2560
10 ประกาศผลเปิดซอง สายบูเก๊ะแยระ-กอตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7