ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ-ตาลาแน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 พ.ย. 2561
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 พ.ย. 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานข้อมูลข้าวสารประกวดราคา ประกาศสอบราคาใน รอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
31 ต.ค. 2561
4 ใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 ต.ค. 2561
5 ส่งแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 ต.ค. 2561
6 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ต.ค. 2561
7 ประกาศผลการเปิดซองต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ก.ค. 2560
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์เด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 ก.ค. 2560
9 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 มี.ค. 2560
10 ประกาศผลเปิดซอง สายบูเก๊ะแยระ-กอตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7