ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 พ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายคอกแพะ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 มี.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายปาแด ? กูแบมูซู ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ก.พ. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโโยลงหินคลุก สายฮูแตกาแน ? บาโง (เชื่อมสายเดิม) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.พ. 2565
5 เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายฮูแตกาแน ? บาโง ม.3 รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายฮูแตกาแน ? บาโง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 ก.พ. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องเก็บของ อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ก.พ. 2565
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ก.พ. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินข้าง อบต. ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ก.พ. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบาลาเซาะ ? ตีตีสามิง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ม.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแลเกาะเฮง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11