ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และแสดงการมีชีวิตของผู้สูงอายุรายเก่า
  รายละเอียด :

 ด้วย อบต.วังพญาเปิดรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุรายใหม่ และแสดงการมีชีวิตของผู้สูงอายุรายเก่า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มได้ที่ 073-299962

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน