กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ปี 2565รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 25-31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.วังพญา ได้รับความรู้และประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กรในทุกระดับ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและผ่อนคลายความเครียดเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**